Darbuotojų ugdymas

Lyderystės ugdymas:

 • Kaip įgyti autoritetą?
 • Kaip suburti bendradarbiaujančią ir tikslų siekiančią komandą?
 • Kaip gerinti darbuotojų įsitraukimą?
 • Kaip rasti tinkamiausią unikalų priėjimą prie kiekvienos asmenybės?
 • Kaip sutramdyti maištininkus?

Komandiškumo ugdymas:

 • Kas yra ego, kaip jis veikia ir kaip jį valdyti?
 • Sveika ir nesveika konkurencija.
 • Komandą cementuojantys veiksniai.
 • Komandą griaunantys veiksniai.

Komunikavimo įgūdžių gerinimas:

 • Komunikacijos esmė ir svarba.
 • Komunikavimo būdai bei jų panaudojimas.
 • Efektyvaus komunikavimo principai.
 • Adaptyvus komunikavimas.
 • Įtampą keliantis komunikavimas, iš to išplaukiančios problemos bei jų užkardymas.

Darbuotojai ugdomi asmeniškai (rekomenduoju, nes galima pritaikyti metodus, efektyviausius konkrečiai asmenybei) arba mažomis grupėmis (2-3 asmenų). Paslaugos kaina sutartinė.