Darbuotojų ugdymas

Lyderystės ugdymas:

  • Kaip įgyti autoritetą?
  • Kaip suburti bendradarbiaujančią ir tikslų siekiančią komandą?
  • Kaip gerinti darbuotojų įsitraukimą?
  • Kaip rasti tinkamiausią unikalų priėjimą prie kiekvienos asmenybės?
  • Kaip sutramdyti maištininkus?

Komandiškumo ugdymas:

  • Kas yra ego, kaip jis veikia ir kaip jį valdyti?
  • Sveika ir nesveika konkurencija.
  • Komandą cementuojantys veiksniai.
  • Komandą griaunantys veiksniai.

Komunikavimo įgūdžių gerinimas:

  • Komunikacijos esmė ir svarba.
  • Komunikavimo būdai bei jų panaudojimas.
  • Efektyvaus komunikavimo principai.
  • Adaptyvus komunikavimas.
  • Įtampą keliantis komunikavimas, iš to išplaukiančios problemos bei jų užkardymas.

Darbuotojai ugdomi asmeniškai (rekomenduoju, nes galima pritaikyti metodus, efektyviausius konkrečiai asmenybei) arba mažomis grupėmis (2-3 asmenų). Paslaugos kaina sutartinė.