Kitokia personalo atranka

Kitokia vadovų ir svarbiausių specialistų atranka paremta suderinamumu. Kompetencijos, kurias atsineša naujas žmogus, tik dalinai įtakoja kaip jis pritaps organizacijoje, ar jam pavyks atsiskleisti gražiausiomis spalvomis bei būti išties naudingu. Patikrinti kompetencijas nėra sudėtinga, o štai iš anksto teisingai įvertinti darbo santykių tarp kandidato ir organizacijos perspektyvas bei abipusį pasitenkinimą – tikras menas. Santykiai tarp organizacijos bei naujoko veikiausiai nebus sėkmingi, kai:

  • nesutaps naujoko ir organizacijos vertybės;
  • naujoko netenkins atmosfera organizacijoje bei organizacijos darbo kultūra;
  • naujokas bus stipresnis už savo tiesioginį vadovą;
  • naujokas ir jo tiesioginis vadovas negalės kartu dirbti dėl įvairių asmenybinių ypatumų;
  • naujoko darbas netenkins jo tiesioginio vadovo ar visos organizacijos lūkesčių.

Daugumos personalo atrankų metu didžiausias dėmesys skiriamas paskutiniam punktui, arba, kitaip tariant, atrankos metu vertinamos kandidato kompetencijos. Ne retai aplamai vertinamos tik kandidatų kompetencijos, pamirštant tiek visus kitus, ne mažiau svarbius punktus, tiek taip pat ne itin lengvai įžvelgiamą dalyką – kandidato potencialą. O juk įgyti didžiąją dalį kompetencijų įsirašant naują varnelę kompetencijų matricoje, mokytis linkusiam žmogui – vienas juokas.

Atrankų metu, dirbant ties visais išvardintais punktais, laukia rimtas iššūkis – teisingas žmonių išanalizavimas, nes atsakinėdami į klausimus žmonės ne visada būna sąžiningi, taip pat jų atsakymus gali riboti visus mus itin ribojantis dalykas – savęs pažinimas. Kaip pavyzdį paminėsiu, jog keletas buvusių mano paties vadovų, atrankų metu, matyt prisiskaitę saviugdos knygų, man aiškino, jog ieško nepatogaus ir stipraus pavaldinio, tačiau vos pradėjus kartu dirbti, iškart pajutau itin jautrią jų reakciją į kitokią nuomonę, drąsius siūlymus ir kitus nepatogumus.

Suderinamumu bei potencialo vertinimu paremtos darbuotojų atrankos kaina sutartinė. Galutinis atsiskaitymas – tik darbuotojui likus organizacijoje po bandomojo laikotarpio.