Viešoji komunikacija

  • Komunikacija organizacijos internetiniame portale bei socialiniuose tinkluose.
  • Komunikacija žiniasklaidos priemonėse siekiant gerinti organizacijos žinomumą ar įvaizdį.
  • Komunikacija krizinėse situacijose.

Paslaugos kaina sutartinė.